مجتمع تجاری کاسپین

مجتمع تجاری کاسپین

شرح پروژه

انجام امور تاسیساتی مجتمع تجاری و اداری کاسپین توسط شرکت تاسیساتی آسمان گستر

جزئیات پروژه

  • مشتری: مجتمع تجاری و اداری کاسپین
  • تاریخ: 1390
  • آدرس پروژه: بهارستان ، چهارراه هدایت
سوله فیلتر سرکان
فهرست