سوله فیلتر سرکان

سوله فیلتر سرکان

شرح پروژه

اجرای پروژه سوله صنعتی فیلتر سرکان

  • مشتری: شرکت صنعتی فیلتر سرکان
  • تاریخ: 1391
  • آدرس: جاده قدیم کرج
هتل سورینت قشم
مجتمع تجاری کاسپین
فهرست